event_id:41
event_tag:caerdydd-ion-24
event_found_and_active:1
event_data:Set
bypass_code:xxx-xxx-xxx
is_teacher:
is_pupil:
is_virtual:
show:
display:show_pre_registration
checked_in:
participant_checked_in:
public:0
time:future
is_timed_event:1
sneakpeek:
show_guidelines_to_exercise:
Cyfres insport | Chwaraeon Anabledd Cymru
X Close

Opsiynau Hygyrchedd

Mae'r opsiynau hyn yn gofyn am gwcis i arbed eich dewisiadau.

Maint testun

Os gallwch chi gynyddu'r lefel chwyddo ar eich porwr neu ddyfais, gallai hynny ddarparu'r profiad gorau o ddefnyddio'r wefan hon gyda thestun mwy. Os na allwch neu os nad ydych yn gwybod sut, mae gennym bedwar opsiwn maint testun i chi ddewis ohonynt.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Bach
Canolig
Mawr
Fwy
Priflythrennau

Gallwch ddewis lleihau'r defnydd o briflythrennau ar gyfer penawdau ac is-benawdau os ydych chi'n ei chael hi'n haws eu darllen mewn Achos Frawddeg. Gellir rhywfaint o destun, gan gynnwys acronymau, dangos mewn priflythrennau o hyd.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Defnydd arferol o Priflythrennau
Llai o ddefnydd o Priflythrennau
Pwysau Ffont

Rydym yn defnyddio gwahanol bwysau ffont ar draws y wefan hon i helpu i wahanu teitlau, dolenni, botymau ac ati oddi wrth destun paragraff. Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd darllen pwysau ffont canolig, gallwch ddewis gwneud yr holl destun ar y wefan hon bold.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Pwysau ffont safonol
Defnyddiwch ffontiau bold ym mhobman
Opsiynau Cyferbynnedd

Rydym wedi ceisio sicrhau bod hyd yn oed yr opsiwn cyferbynnedd Safonol yn cynnig cyferbyniad a darllenadwyedd gwych, ond gallwch ddewis galluogi fersiwn Cyferbynnedd Uchel os yw'n well gennych hynny.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Safonol
Cyferbynnedd Uchel
Opsiynau Cynnig

Mae'r wefan hon weithiau'n defnyddio animeiddio i ddod â'r cynnwys i fyw. Os hoffech chi analluogi hyn, gallwch chi wneud.

Dewiswch eich opsiwn gorau:

Animeiddiadau Wedi'u Galluogi
Llai o Gynnig
X Caewch Opsiynau Hygyrchedd

EnglishOpsiynau Hygyrchedd

Cyfres insport: Cardiff YN ÔL!

Mae digwyddiadau Cyfres insport yn darparu cyfleoedd chwaraeon cynhwysol i bobl ifanc ac oedolion anabl ledled Cymru. Mae’r Cyfres insport yn dod i Gaerdydd mewn cydweithrediad â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig gweithgaredd cynhwysol ar draws dros 20 o chwaraeon.


Sesiynau

Prif Sesiwn
10yb - 3yp
Mae'r sesiwn hon yn addas ar gyfer pob oedran
Mewngofnodwch i archebu

Participants taking part in wheelchair rugby at insport Series: Cardiff in 2019.

Am y tro cyntaf ers 2019, mae Cyfres insport yn dychwelyd i'r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol (NIAC) yng Nghaerdydd.

Sefydlwyd 2004.

Efallai bod Covid-19 wedi torri’r rhediad, ond mae’n bleser gennym groesawu plant, pobl ifanc ac oedolion anabl i’r 17eg Cyfres insport: Caerdydd (Digwyddiad Chwaraeon Cadair Olwyn yn flaenorol) yn 2024, sy’n dathlu 20 mlynedd ers y cyntaf.


Crowds of participants at insport Series: Cardiff in 2019.A young Black participant wearing hearing aids playing running tennis at insport Series: Cardiff in 2019.Taekwondo session at insport Series: Cardiff in 2019.Boccia session at insport Series: Cardiff in 2019.A wheelchair user enjoys a game of paddleboard.A Rotary Club Volunteer helps an older participant with trampolining.Indoor rowing.

  • Rhowch gynnig ar nifer o chwaraeon
  • Addas i bawb ac unrhyw nam
  • Croeso i ffrindiau a teulu
  • Cadair olwyn chwaraeon ar gael i’w defnyddio
  • Yn addas i bob oed
  • Mynediad am ddim

insport Series Cardiff is delivered by Disability Sport Wales, SPAR, Cardiff Metropolitan University and Cardiff Bay Rotary Club


Creu Cyfrif neu Mewngofnodi:

Mae angen cofrestru i fynychu'r digwyddiad hwn gan fod niferoedd yn gyfyngedig. Mewngofnodwch i'ch cyfrif insportseries.co.uk (neu crëwch un) i gadw lle.

Creu Cyfrif Cyfres insport


Digwyddiad yn dechrau:#ysbrydoli


A ydych yn frwdfrydig am chwaraeon?

Ydych chi erioed wedi meddwl am yr hyn y gallai eich potensial fod?

Ydych chi dros 10 oed, ac efo nam corfforol, synhwyraidd neu ddeallusol?

Os gallwch ateb yn gadarnhaol i bob un o'r cwestiynau hyn, yna byddai'r tîm Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru yn awyddus i glywed oddi wrthych.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ymfalchïo ar ei lwyddiant mewn digwyddiadau chwaraeon anabledd mawr, gan ennill mwy o fedalau y pen nag unrhyw wlad arall, ac yr ydym am y llwyddiant i barhau, ond gall hyn ond digwydd drwy ddod o hyd y genhedlaeth nesaf o athletwyr talentog yn barhaus ac yn eu meithrin i gyrraedd eu llawn botensial. Ni fydd pawb sydd â nam eisiau fod yn athletwr gorau yn y byd, ond dylai pawb o leiaf cael y cyfle i roi cynnig.

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru eisiau clywed gan bob unigolyn sy'n chwilio i gael gwybod beth y gallai eu potensial fod o fewn chwaraeon, hyd yn oed os nad ydych erioed wedi gwneud chwaraeon cyn neu hyd yn oed os ydych yn edrych ar drosglwyddo i un newydd.

Rydym am i chi gysylltu â ni drwy lenwi'r ffurflen #ysbrydoli:

Cwblhewch ffurflen #Ysbrydoli

Gallwch cysylltu a’r Tim Llwybr Perfformio drwy ebostio: inspire@disabilitysportwales.com

Disability Sport Wales' Community Partner: SPAR UK and AF Blackmore.

Cyflwynir digwyddiadau Cyfres insport gyda chefnogaeth Partner Cymunedol Chwaraeon Anabledd Cymru: SPAR UK ac AF Blakemore & Son Ltd.

Eich SPAR agosaf

Mae gwasanaeth dosbarthu i’r cartref SPAR

Yn ystod y cyfnod heriol hwn, mae'r SPAR yn barhau i gefnogi cymunedau lleol.

Trwy’r gwasanaeth gan SPAR, mae’n bosib i chi archebu byrbrydau, diodydd, melysion, llysiau a ffrwythau, cynhyrchion cartref, yn ogystal â llawer mwy o'ch hoff hanfodion y gallwch eu cael yn awr heb orfod gadael cysur eich cartref.

Gwasanaeth Dosbarthu i'r Cartref SPAR